Köpvillkor och leveranser

Handla vin hos Winetales - enkelt, säkert och lagligt. Dessutom direkt hem till dörren!
Kort om Winetales och våra köp- och leveransvillkor: 
 1. Winetales erbjuder unika kvalitetsviner som vi levererar direkt till hemmet till privatpersoner i Skandinavien. 
   
 2. Winetales är ett danskt bolag och för den svenska försäljningen finns tillstånd från svenska Skatteverket att sälja vin direkt till privatpersoner i Sverige, sk distansförsäljningstillstånd. Alla svenska skattter betalas av Winetales. Helt lagligt och enligt svensk skattelagstiftning.
   
 3. Din beställning levereras direkt hem till dörren veckan efter beställning, om du beställer senast lördag, och du kan byta leveransdag via sms-aviseringen från anlitad transportör. Bor du långt ifrån en tätort kan det hända att din beställning endast körs ut till ett näraliggande hämtställe för personlig upphämtning efter avisering.

 4. Inför hemleverans får du aviseringar av anlitat fraktbolag via sms innan leverans och du kan följa din beställning telefonen ända fram till din egen dörr på dagen för leverans.

 5. Transportbolaget aviserar innan leverans på det telefonnummer som uppgivits vid beställningen. Skulle ingen vara på plats för att ta emot leveransen får ny tid avtalas av kunden direkt med transportbolaget alternativt paketet hämtas ut på deras närmaste terminal.

 6. Vid beställningar för 900 kr eller mer är priset för frakt & hantering 49 kr per leverans oavsett var i Danmark eller Sverige adressen är. Vid beställningar under 900 kr är priset 199 kr per leverans.

 7. Du måste vara 20 år för att handla av oss. Detsamma gäller för mottagaren av leveransen.
 
Winetales ApS särskilda köpvillkor för svenska privatpersoner
1. Allmänt, tillämplighet 
1.1 Winetales ApS (nedan Winetales) tillämpar dessa köp- och leveransvillkor (nedan Villkor) på samtliga avtal med privatkunder avseende leverans inom Sverige. Kunden accepterar villkorens giltighet genom att bekräfta detta innan bindande beställning av varan.
1.2 Genom ditt godkännande av dessa Villkor försäkrar du att du
a/ läst igenom och accepterar dessa Villkor 
b/ är minst 20 år gammal
c/ agerar som konsument och privatperson
d/ endast kommer att använda de beställda varorna för eget eller familjens privata bruk 
e/ ej använder dig av kredit-, betal- eller bankkort som inte tillhör dig
f/ har täckning för de debiteringar som kommer att belasta det angivna kortet
g/ ej använder dig av eller uppger ett personnummer som avser någon annan
1.3 Enligt 4 kap. 2 § 1 st p. 7 alkohollagen (1994:101738), SFS 2008:366 har den svenska alkohollagen ändrats. Sedan 2008-07-01 har förbudet mot privatimport genom mellanhand upphävts. Numera är det tillåtet för privatpersoner att genom mellanhand (säljare/transportör) införa sådana drycker till Sverige under förutsättning att: 
a/ köpet sker från ett EU-land 
b/ köparen har fyllt 20 år
c/ dryckerna är avsedda för köparens eller dennes familjs personliga bruk
 
2. Avtalspart
2.1 Det är en förutsättning att du
a/ har fyllt 20 år
b/ är bosatt i Sverige
c/ köper varan för personligt bruk
För det fall någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllda äger Winetales rätt att häva köpet och erhålla skadestånd.

2.2
 Även om du skulle ange en avvikande leveransadress, innebär det inte att avtal ingås med innehavaren av denna adress. Beställaren är avtalspart, såvida inte beställaren uppvisat fullmakt att handla i annans namn och Winetales uttryckligen bekräftar att avtal ingåtts med huvudmannen.
 
3. Avtalsslut
3.1 Avtal ingås och du blir betalningsskyldig när du ”bekräftar” beställningen av varorna i varukorgen.
3.2 Winetales förbehåller sig rätten att inte ingå avtal liksom att häva ingångna avtal utan skyldighet att utge ersättning, om det enligt Winetales egen bedömning finns en misstanke om att beställningen inte är laglig, bl.a. att beställaren inte har fyllt 20 år eller att det finns risk att varan inte är avsedd för eget, personligt bruk.
 
4. Ångerrätt
4.1 Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna.
4.2 Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka hela eller delar av ordern betalar vi tillbaka det varubelopp du har betalat. Frakt- och expeditionskostnader återbetalas inte.
4.3 När en vara returneras till oss så får du som kund bekosta returfrakten och ansvarar ifall varan skadas under transporten.
 
5. Slut på lager, ersättningsvara
5.1 Vi förbehåller oss rätten att restnotera eller annullera beställningar på varor som är slut i lager.
5.2 Om varan beräknas inkomma inom rimlig tid restnoterar vi varan och levererar, utan extra kostnad, så snart den inkommit på vårt lager.
5.3 Du har alltid rätt att omedelbart häva ditt köp om den beställda varan är slut.
 
6. Priser 
6.1 Priset enligt uppdragsbekräftelsen avser drycker inklusive förpackning, transportkostnad, svensk alkohol- och mervärdesskatt.
6.2 Med transportkostnad avses kostnad för en enda försändelse till den leveransadress som du angivit eller till transportörens närmaste utlämningsställe.
6.3 Vi reserverar oss för prisändringar på grund av ändrad moms eller onormalt stora förändringar i valutaläget eller inköpspriser.
6.4 Priset anges och betalas i SEK i Winetales svenska nätbutik och i DKK i Winetales danska nätbutik.
6.5 Aktuella leveranskostnader framgår av speciell information i Kassan.
 
7. Betalning
7.1 Betalning kan ske genom följande alternativ:
a/ kortbetalning
b/ fakturabetalning via Klarna
7.2 Vid betalning med kort framgår vilka kort som accepteras av betalningsinformationen i Checkout. Kunden måste själv vara innehavare av kortet. Betalningen dras direkt.
7.3 Klarnas betalningsalternativ:
Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

● Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/invoice_tc

● Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/account
Du hittar mer information om Klarna på https://www.klarna.com/se/ och kan läsa deras användarvillkor här
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/user
För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy här https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy
Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy
7.4 Winetales får aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina uppgifter. Har du ytterligare frågor kring säkerheten eller betalningssätt är du välkommen att kontakta Winetales kundtjänst. Winetales integritetspoilicy finns här.

8. Leverans
8.1 Leverans vid köp från Winetales svenska nätsida sker endast till adress inom Sverige. Transport sker genom av Winetales anlitad transportör.
8.2 Leveranstid för aktuell mottagaradress framgår av information i Checkout.
8.3 Vid hemkörning ansvarar du för att varan kan tas emot på den angivna leveransadressen. Transportören ringer dig och avtalar tid för leverans. Om varan inte kan överlämnas till dig vid leveransadressen inom överenskommen tid, är du skyldig att avhämta paketet på den plats och inom den tid som transportören anger.
8.4 Leverans sker och risken går över när varan kommer i din ägo eller vid ditt dröjsmål avseende mottagning av varan. Winetales ansvarar inte för försämring av varan som inträffar efter det att du underlåtit att ta emot varan i rätt tid och som enbart beror på varans egen beskaffenhet.
8.5 Om du trots överenskommelse om leveranstid med transportören, inte är hemma och kan ta emot paketet vid denna tidpunkt äger Winetales rätt att debitera dig för de eventuella extrakostnader som kan uppstå i samband med retur av varan.
8.6 Om du inte tar emot, alternativt hämtar ut, ditt paket utan att meddela oss om att du utnyttjar din ångerrätt, debiteras du för fraktkostnad, returfrakt och hantering.
 
9. Transportskador 
9.1 Vi står för alla skador, som kan uppstå vid transport till dig. Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall du omedelbart anmäla detta till transportören. Om dessa ej åtar sig skadeansvaret, skall du kontakta oss.
9.2 Vid retur från dig till oss står du för skador som kan uppstå under transporten.
9.3 Om returen beror på felleverans eller skadad produkt står Winetales för returfrakten.

10. Felleverans, fel i varan 
10.1 Har du fått en felaktig vara skall du meddela oss detta snarast så att vi kan diskutera hur Winetales kan ersätta felet.

11. Personuppgifter
11.1 Winetales är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss. Dessa uppgifter kommer att användas för att kunna administrera vår kundrelation och för marknadsföringsändamål. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt tillstånd.  
Kunden har rätt att komma åt, korrigera och radera personuppgifter eller invända mot behandlingen, genom att skriva till kundtjänst.
 
12. Force Majeure
12.1 Winetales är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan.
12.2 Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel nytt regelverk som allvarligt försvårar genomförandet av försäljning och leverans av varan.
 
13. Tillämplig lag, behörig domstol 
13.1 Svensk materiell rätt äger tillämpning på samtliga rättsförhållanden mellan Winetales och dig.
13.2 Behörig domstol för talan mot Winetales är Malmö Tingsrätt i första instans.
13.3 Vid klagomål kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Winetales följer nämndens rekommendation.

14. Lagringstid för vin
De rekommenderade lagringstiderna som är angivna på våra produkter är en bedömning som vi har gjort tillsammans med utbildade sommelierer och oberoende vinkonsulter. I och med att vin ständigt är under förändring och att årgångar skiljer sig åt kan vi inte ta något ansvar för om lagringstiderna inte uppfyller dina förväntningar.
 
Allmänna Villkor  
1. Parter, avtal etc.
1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallad Allmänna Villkoren) gäller för avtal och beställningar mellan Winetales ApS, danskt orgnr 36451971 (nedan kallad Winetales) och sådan fysisk person som beställer tjänst eller produkt vilken beskrivs på internetsidan Winetales.se.
1.2 Om Kundens beställning innefattar sådana alkoholprodukter som säljs av  Winetales ingås avtalet om att köpa alkoholprodukten mellan Kunden och Winetales, som är säljare av alkoholprodukten i enlighet med svensk lagstiftning för distansförsäljning av alkoholprodukter. En förutsättning för att distansförsäljning av alkoholprodukter ska vara laglig är att man följer lagstiftningen kring ålderskontroller m.m. Vid köp av viner eller övriga alkoholhaltiga drycker genom Winetales gäller därför de villkor som Winetales föreskrivit (Winetales ApS särskilda köpvillkor för svenska privatpersoner - se ovan) utöver och med företräde gentemot de Allmänna Villkoren i syfte att säkerställa att kraven i svensk alkohollagstiftning uppfylls.
1.2.1 Dessa särskilda villkor omfattar alltså enbart kunder som beställt vin eller andra alkoholhaltiga produkter.
1.2.2 För vad som inte är särskilt reglerat i de särskilda villkoren gäller de Allmänna Villkoren även för beställningar som innefattar vin.
1.3 Frågor gällande beställningar av tjänster och produkter på winetales.se som inte består av vin eller övriga alkoholhaltiga produkter hanteras också av Winetales. 
1.4 Frågor gällande Winetales produkter besvaras av Winetales enligt de kontaktuppgifter som anges i Winetales särskilda köpvillkor.

Villkor för beställning av de övriga tjänster och produkter på winetales.se som anges i punkten 1.3 ovan inkluderar att Kunden har fyllt 18 år, att Kunden har rätt att ingå juridisk bindande avtal, att Kunden är folkbokförd i Sverige, att det betalningskort som Kunden uppger vid sin ansökan inte är spärrat samt att det finns tillräckliga medel på till kortet anslutet konto.
 
 2. Betalning
2.1 Kunden kan välja att betala tjänster och produkter med olika betalningsalternativ. Alternativen är betal- och kreditkort, exempelvis VISA eller Mastercard, eller fakturabetalning. För det fall Kunden väljer fakturabetalning kan kreditprövning komma att ske samt kreditupplysning komma att inhämtas. 

3. Reklamation och ångerrätt
3.1 Om det är fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden anmäla detta till Winetales så snart Kunden upptäckt felet. Skulle Kunden vara missnöjd med någon genomförd kurs eller annan aktivitet måste Kunden anmäla detta i rimlig anslutning till genomförd sådan kurs eller utbildning, så att Winetales kan få möjlighet att föreslå åtgärder för att om möjligt tillmötesgå Kundens förväntningar.
3.2 Om en vara saknas vid leverans ersätter Winetales kunden med varans värde samt att erlagd betalning för varan återbetalas.
 
4. Företagsinformation
Post- och besöksadress

Winetales ApS

Jernholmen 39a

2650  Hvidovre


Lager

Winetales ApS

Jernholmen 39a

2650  Hvidovre


Danskt registreringsnummer
CVR: 36451971