Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Winetales samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter. Om vi ber dig om personuppgifter kan du vara säker på att sådan information bara används i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.


Samtycke


Genom att genomför köp på vår webbplats eller på via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till oss godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till den behandling av personuppgifter och mottagande av marknadsföring som beskrivs nedan. Vi förbehåller oss rätten att emellanåt göra ändringar i denna policy genom att uppdatera vår webbplats med de nya villkoren. Du bör därför kontrollera informationen här med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.


Personuppgiftsansvarig


Winetales ApS, danskt org.nr 36451971, är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för sin behandling av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy,


Insamling av personuppgifter


I samband med registrering för nyhetsbrev hos oss, vid köp av våra produkter och tjänster, deltagande vid vinprovningar eller deltar i annan marknadsföringsaktivitet kan du komma att ombes att lämna information om dig själv som anses utgöra personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Detta kan omfatta:

namn, personnummer och kontaktinformation;
leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.
Komplettering genom inhämtning av information från och samkörning med andra privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske.

Angående insamling av information via cookies hänvisar vi till http://www.winetales.se/cookies.html


Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att bearbeta och hantera dina beställningar av produkter och tjänster och ge dig tillgång till information och marknadsföring.

Baserat på det samtycke som du lämnar i enlighet med denna integritetspolicy kan vi emellanåt komma att kontakta dig, antingen via e-post, post, telefon, sms eller sociala medier, för att informera dig om våra och våra koncernbolags produkter och tjänster samt skicka direktreklam, tjänsteuppdateringar och erbjudanden som vi tror att du kan ha glädje av. Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för dennes marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss, men kan också komma att lämnas ut till och behandlas av våra auktoriserade samarbetspartners för behandling på uppdrag av oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enligt lag.


Lagring av uppgifter


Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att vi endast bevarar information om dig så länge som det är nödvändigt för att kunna fullgöra de ändamål för vilka de samlades in eller lagringen behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lag.


Cookies


För information om användningen av cookies på vår webbplats, se http://www.winetales.se/cookies.html


Dina rättigheter och tillgång till information

Dina rättigheter som du kan tillämpa i förhållande till oss är:

rätt till tillgång – innebär att du har rätt att få veta vilken information vi behandlar om dig, hur vi samlar in den, om vi har delat den med någon annan och hur länge vi beräknar spara den. Du kan få tillgång till denna information genom att kontakta kundtjänst eller genom att skicka ett mejl till oss neka en begäran som är repetitiv, äventyrar andras personliga integritet eller som avser åtkomst som inte får ges på grund av lag.

rätt till rättelse – innebär att om vi har felaktiga uppgifter om dig eller om du vill komplettera dessa ska vi rätta uppgifterna eller lägga till den önskade informationen.

rätt att ta tillbaka ditt samtycke – innebär att du har en rätt att återkalla ett samtycke som du har lämnat. Vi upphör då med behandlingen av den aktuella informationen om det inte finns en annan rättslig grund som ger oss rätt att fortsätta behandlingen. Vi informerar dig då om detta.

rätt att invända – innebär att om du anser att vi behandlar personuppgifter felaktigt eller i onödan så kan du invända mot behandlingen.

rätt att begära begränsning – innebär att om du tycker vi behandlar dina personuppgifter felaktigt så ska vi begränsa behandlingen av dina uppgifter under tiden vi prövar om så är fallet. Under begränsningen får vi enbart lagra dina uppgifter såvida du inte samtycker till annat.

rätt till radering – innebär att du kan få alla dina personuppgifter raderade från våra system om vi har inte har en laglig grund som tillåter oss att fortsätta behandla dina personuppgifter.

rätt till dataportabilitet – innebär att du har rätt att få en kopia av dina uppgifter överförda till någon annan. Vi genomför överföringen så länge uppgifterna lagras hos oss digitalt och det är tekniskt möjligt. Alternativt så får du ett läsbart register som du kan överföra på egen hand.
För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig. Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

 
Kontakt

Om du vill kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att göra så på info@winetales.se.